manelmanofficial entrenador

Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web www.andorrarememberfestival.com, així com les xarxes socials i el lloc web associats, en endavant el «lloc web” li pertanyen a Naiman COMUNICACIÓ NRT C-802.614-E, amb domicili a URB. SA CALMA, XALET ELS PINS, AD700 ESCALDES-ENGORDANY, ANDORRA, en endavant EL GESTOR DEL LLOC WEB, i el correu electrònic de contacte és naimancomunicacio@gmail.com

TERMES I CONDICIONS

Per a gestionar les seves relacions amb nosaltres, tractarem les seves dades personals per a complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que s’estableix per la normativa, respectant els seus drets i amb total transparència. 

Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són: 

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

  • La Llei andorrana 29/2021, de 28 de d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. 

ÚS I APLICACIONS

Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de naimanweb.com.com com per aquelles altres que hagin estat creades per EL GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS

S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, essent suficient amb el simple accés i / o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i / o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitgés contactar a el GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un correu electrònic a l’adreça naimancomunicacio@gmail.com

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’ara com «els continguts», li pertanyen a EL GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web, no podent utilitzar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral del GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials utilitzats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització del GESTOR DEL LLOC WEB.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor de titularitat del GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, haurà sempre fer menció a l’autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al el lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada de bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i / o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà en tot moment d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura de la mateixa.

ENLLAÇOS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i / o continguts externs que puguin existir en el lloc web, de manera que no es fa responsable pels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i / o responsable del domini web a el qual estiguin associats.

ENLLAÇOS D’AFILIATS

Aquest lloc web posseeix enllaços d’afiliació cap a Amazon. A l’hora de fer clic en ells es dirigirà a la seva plataforma i al realitzar alguna compra, serà Amazon l’encarregada de processar la compra, i EL GESTOR DEL LLOC WEB en la seva qualitat d’afiliat, obtindrà ingressos per les compres que siguin derivades per l’ús dels enllaços que compleixin amb els requisits aplicables.

DRET D’EXCLUSIÓ

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

GARANTIA DE RESULTATS

EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que reben de la pàgina web o dels serveis que ofereix EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per EL GESTOR DEL LLOC WEB.

Els continguts que es subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi en de forma gratuïta o no exposat dins de la pàgina web.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o el client podrà escriure a naimancomunicacio@gmail.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia següent ec.europa.eu/consumers/odr

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’ANDORRA i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció d’ANDORRA, per ser el domicili del titular del lloc web. En cas de litigi es tractarà en tribunals andorrans.

Vull tornar a manelmanofficial.com